آی سی تغذیه | POWER IC

فیلترهای فعال

PM8019

PM8019-077: نام آی سی

  نوع آی سی: تغذیه بیسباند

Qualcomm: شرکت سازنده

کیفیت: اورجینال

:کاربرد

Iphone 5SE, Iphone 6, Iphon 6 Plus, Samsung Note 4

IRR440,000 قیمت