هویه

فیلترهای فعال

هویه تی12-11 (T12-11)

ابزاری حرفه ای که دمای درجه رسیدن آن به نقطه پانصد درجه گرما در عرض سه ثانیه انجام می شود. دارای حالت استندبای خودکار و کاهش دمای نوک به جهت افزایش طول عمر همراه با سه عدد سری مختلف

IRR0 قیمت