جست‌جو: C3


عبارت
فیلتر
مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
شابلون هارد اندروید و آیفون Amaoe EMMC3
 • 150,000 تومان
آی سی تغذیه U2700 آیفون 338S00456
 • 159,000 تومان
آی سی صدا ایفون 338S00537
 • 77,000 تومان
آی سی وای فای و بلوتوث آیفون 339S00577
 • 277,000 تومان
آی سی لایت آیفون 338S00616
 • 116,000 تومان
آی سی تغذیه آیفون 338S00383-A0
 • 126,000 تومان
آی سی لایت 32A و 32B
 • 65,000 تومان
آی سی تغذیه آیفون 343S00511
 • 113,000 تومان
آی سی صدای آیفون 338S00494
 • 161,000 تومان
آی سی تغذیه دوربین آیفون 338S00564-B0
 • 97,000 تومان
آی سی شارژ ایفون 338S00770-B0
 • 195,000 تومان
آی سی تغذیه دوربین آیفون 338S00762-A1
 • 107,000 تومان

شابلون هارد اندروید و آیفون Amaoe EMMC3

 • 150,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی شابلونها، شابلون EMMC3 از
دسته شابلونهای مخصوص آیسیهای هارد است که از
شابلونهای ساخته شده توسط شرکت AMAOE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه U2700 آیفون 338S00456

 • 159,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 338S00456 از
دسته آیسیهای تغذیه آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت APPLE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی صدا ایفون 338S00537

 • 77,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 338S00537 از
دسته آیسیهای صدای آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Cirrus Logic می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی وای فای و بلوتوث آیفون 339S00577

 • 277,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 339S00577 از
دسته آیسیهای وایفای و بلوتوث آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت APPLE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی لایت آیفون 338S00616

 • 116,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 338S00616 از
دسته آیسیهای لایت آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت APPLE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه آیفون 338S00383-A0

 • 126,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 338S00383 از
دسته آیسیهای تغذیه آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت APPLE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی لایت 32A و 32B

 • 65,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 32A و 32B از
دسته آیسیهای لایت است که از
آیسیهای Integrated Circuits می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه آیفون 343S00511

 • 113,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 343S00511 از
دسته آیسیهای تغذیه آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت APPLE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی صدای آیفون 338S00494

 • 161,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 338S00494 از
دسته آیسیهای صدای آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت NXP SEMICONDUCTORS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه دوربین آیفون 338S00564-B0

 • 97,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 338S00564 از
دسته آیسیهای تغذیه دوربین آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت APPLE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی شارژ ایفون 338S00770-B0

 • 195,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 338S00770 از
دسته آیسیهای شارژ آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت APPLE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه دوربین آیفون 338S00762-A1

 • 107,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 338S00762 از
دسته آیسیهای تغذیه دوربین آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت APPLE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

صفحه‌ی 1