فیلتر‌ها

تولیدکننده

بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

آی‌سی سی‌پی‌یو CPU IC

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
 • 973,000 تومان
 • با تخفیف: 973,000 تومان
 • 947,000 تومان
 • با تخفیف: 947,000 تومان
 • 437,000 تومان
 • با تخفیف: 437,000 تومان
 • 880,000 تومان
 • با تخفیف: 880,000 تومان
 • 824,000 تومان
 • با تخفیف: 824,000 تومان
 • 708,000 تومان
 • با تخفیف: 708,000 تومان
 • 45,000 تومان
 • با تخفیف: 45,000 تومان
 • 865,000 تومان
 • با تخفیف: 865,000 تومان
 • 123,000 تومان
 • با تخفیف: 123,000 تومان
 • 361,000 تومان
 • با تخفیف: 361,000 تومان
 • 123,000 تومان
 • با تخفیف: 123,000 تومان
 • 45,000 تومان
 • با تخفیف: 45,000 تومان

آی سی سی پی یو MT6853V-ZAHHAH-N

 • 973,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6853V از
دسته آیسیهای سی پی یو است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی سی پی یو MT6785V-ZAMSH-CC

 • 947,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6785V از
دسته آیسیهای سی پی یو است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی سی پی یو MT6739V-ZAZAJH

 • 437,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6739V از
دسته آیسیهای سی پی یو است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی سی پی یو MT6853V-ZAHHSH

 • 880,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6853V از
دسته آیسیهای سی پی یو است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی سی پی یو N-MT6833V-ZAHHSH

 • 824,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6833V از
دسته آیسیهای سی پی یو است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی سی پی یو MT6768V-ZAHISH

 • 708,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6768V از
دسته آیسیهای سی پی یو است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی سی پی یو MT6260MA-AJCDH

 • 45,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6260MA از
دسته آیسیهای سی پی یو است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی سی پی یو Qualcomm SDM632-100-AA

 • 865,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی SDM632 از
دسته آیسیهای سی پی یو است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی سی پی یو MT6261DA-BJCAH

 • 123,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6261DA از
دسته آیسیهای سی پی یو است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

سی پی یو سامسونگ Exynos7904

 • 361,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی Exynos7904 از
دسته آیسیهای سی پی یو است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SAMSUNG می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی سی پی یو MT6261DA-BJCJH

 • 123,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6261DA از
دسته آیسیهای سی پی یو است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی سی پی یو MT6260MA-AJCAH

 • 45,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6260MA از
دسته آیسیهای سی پی یو است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

1  2  3  4  5  6  7  صفحه‌ی 1