فیلتر‌ها

تولیدکننده

بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

آی‌سی فیس آی‌دی آیفون IPHONE FACE ID IC

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
  • 217,000 تومان
  • با تخفیف: 217,000 تومان
  • 73,000 تومان
  • با تخفیف: 73,000 تومان
  • 61,000 تومان
  • با تخفیف: 61,000 تومان

آی سی فیس آیدی آیفون STB601A05

  • 217,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی STB601A05 از
دسته آیسیهای فیس آیدی آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت STMicroelectronics می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی فیس آیدی U4400 ایفون STB600B0

  • 73,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی STB600B0 از
دسته آیسیهای فیس آیدی آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت STMicroelectronics می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی فیس آیدی U4400 ایفون STB601A04

  • 61,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی STB601A04 از
دسته آیسیهای فیس آیدی آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت STMicroelectronics می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

صفحه‌ی 1