فیلتر‌ها

تولیدکننده
بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

آی‌سی لایت LIGHT IC

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
 • 81,000 تومان
 • با تخفیف: 81,000 تومان
 • 169,000 تومان
 • با تخفیف: 169,000 تومان
 • 145,000 تومان
 • با تخفیف: 145,000 تومان
 • 57,000 تومان
 • با تخفیف: 57,000 تومان
 • 49,000 تومان
 • با تخفیف: 49,000 تومان
 • 65,000 تومان
 • با تخفیف: 65,000 تومان
 • 81,000 تومان
 • با تخفیف: 81,000 تومان
 • 121,000 تومان
 • با تخفیف: 121,000 تومان
 • 44,000 تومان
 • با تخفیف: 44,000 تومان
 • 69,000 تومان
 • با تخفیف: 69,000 تومان
 • 101,000 تومان
 • با تخفیف: 101,000 تومان
 • 97,000 تومان
 • با تخفیف: 97,000 تومان

آی سی لایت سامسونگ S2DPS01

 • 81,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی S2DPS01 از
دسته آیسیهای لایت است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Texas Instruments می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی لایت ND

 • 169,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی ND LIGHT از
دسته آیسیهای لایت است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Texas Instruments می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی لایت D6

 • 145,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی D6 از
دسته آیسیهای لایت است که از
آیسیهای Integrated Circuits می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی لایت 070A

 • 57,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 070A از
دسته آیسیهای لایت است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Texas Instruments می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی کنترلر لایت TPS65132B0

 • 49,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی TPS65132B0 از
دسته آیسیهای لایت است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Texas Instruments می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی لایت 32A و 32B

 • 65,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 32A و 32B از
دسته آیسیهای لایت است که از
آیسیهای Integrated Circuits می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی لایت TPS61163A

 • 81,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی TPS61163A از
دسته آیسیهای لایت است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Texas Instruments می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی لایت با شماره فنی TPS65634A

 • 121,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی TPS65634A از
دسته آیسیهای لایت است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Texas Instruments می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی‌سی کنترلر لایت TPS65132A0

 • 44,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی TPS65132A0 از
دسته آیسیهای لایت است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Texas Instruments می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی لایت 36923

 • 69,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 36923 از
دسته آیسیهای لایت است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Texas Instruments می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آیسی لایت LM3697 D8

 • 101,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی D8 از
دسته آیسیهای لایت است که از
آیسیهای Integrated Circuits می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی لایت شیائومی LM36273

 • 97,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی LM36273 از
دسته آیسیهای لایت است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Texas Instruments می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

1  2  صفحه‌ی 1