فیلتر‌ها

تولیدکننده


بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

آی‌‌‌سی هارد UFS

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
 • 300,000 تومان
 • با تخفیف: 300,000 تومان
 • 245,000 تومان
 • با تخفیف: 245,000 تومان
 • 1,616,000 تومان
 • با تخفیف: 1,616,000 تومان
 • 2,240,000 تومان
 • با تخفیف: 2,240,000 تومان
 • 1,837,000 تومان
 • با تخفیف: 1,837,000 تومان
 • 817,000 تومان
 • با تخفیف: 817,000 تومان
 • 400,000 تومان
 • با تخفیف: 400,000 تومان

آی سی هارد UFS توشیبا THGLF2G8J4LBATR

 • 300,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی THGLF2G8J4LBATR از
دسته آیسیهای هارد UFS است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت TOSHIBA می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی هارد THGLF2G8J4LBATD UFS

 • 245,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی THGLF2G8J4LBATD از
دسته آیسیهای هارد UFS است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت TOSHIBA می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی هارد UFS – شماره فنی KM2V8001CM-B707

 • 1,616,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی KM2V8001CM از
دسته آیسیهای هارد UFS است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SAMSUNG می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی هارد UFS شماره فنی KM5V7001DM-B621

 • 2,240,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی KM5V7001DM از
دسته آیسیهای هارد UFS است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SAMSUNG می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی هارد UFS – شماره فنی KM2V7001CM-B706

 • 1,837,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی KM2V7001CM از
دسته آیسیهای هارد UFS است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SAMSUNG می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی‌سی هارد UFS سامسونگ KLUDG4U1EA-B0C1

 • 817,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی KLUDG4U1EA از
دسته آیسیهای هارد UFS است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SAMSUNG می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی‌سی هارد UFS سامسونگ KLUCG4J1ED-B0C1

 • 400,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی KLUCG4J1ED از
دسته آیسیهای هارد UFS است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SAMSUNG می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

صفحه‌ی 1