فیلتر‌ها

تولیدکننده

بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

تغذیه آیفون IPHONE POWER IC

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
 • 159,000 تومان
 • با تخفیف: 159,000 تومان
 • 116,000 تومان
 • با تخفیف: 116,000 تومان
 • 126,000 تومان
 • با تخفیف: 126,000 تومان
 • 113,000 تومان
 • با تخفیف: 113,000 تومان
 • 128,000 تومان
 • با تخفیف: 128,000 تومان
 • 169,000 تومان
 • با تخفیف: 169,000 تومان
 • 129,000 تومان
 • با تخفیف: 129,000 تومان

آی سی تغذیه U2700 آیفون 338S00456

 • 159,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 338S00456 از
دسته آیسیهای تغذیه آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت APPLE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تقویت کننده و بوست پاور آیفون 338S00817

 • 116,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 338S00817 از
دسته آیسیهای تغذیه آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت APPLE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه آیفون 338S00383-A0

 • 126,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 338S00383 از
دسته آیسیهای تغذیه آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت APPLE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه آیفون 343S00511

 • 113,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 343S00511 از
دسته آیسیهای تغذیه آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت APPLE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه آیفون 343S00354

 • 128,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 343S00354 از
دسته آیسیهای تغذیه آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت APPLE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه ایفون 343S00437

 • 169,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 343S00437 از
دسته آیسیهای تغذیه آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت APPLE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی‌سی تغذیهU2700 آیفون 338S00341-B1

 • 129,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 338S00341 از
دسته آیسیهای تغذیه آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت APPLE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

صفحه‌ی 1