فیلتر‌ها

تولیدکننده


بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

تغذیه دوربین آیفون IPHONE CAMERA POWER IC

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
 • 113,000 تومان
 • با تخفیف: 113,000 تومان
 • 107,000 تومان
 • با تخفیف: 107,000 تومان
 • 97,000 تومان
 • با تخفیف: 97,000 تومان
 • 107,000 تومان
 • با تخفیف: 107,000 تومان
 • 49,000 تومان
 • با تخفیف: 49,000 تومان

آی سی تغذیه دوربین U3700 ایفون 338S00306-A1

 • 113,000 تومان

تغذیه دوربین آیفون سازنده اپل

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 338S00306 از
دسته آیسیهای تغذیه دوربین آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت APPLE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه دوربین U3700 ایفون 338S00375-A1

 • 107,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 338S00375 از
دسته آیسیهای تغذیه دوربین آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت APPLE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه دوربین آیفون 338S00564-B0

 • 97,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 338S00564 از
دسته آیسیهای تغذیه دوربین آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت APPLE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه دوربین آیفون 338S00762-A1

 • 107,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 338S00762 از
دسته آیسیهای تغذیه دوربین آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت APPLE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی‌سی تغذیه دوربین U3100 آیفون SN61280E

 • 49,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی SN61280E از
دسته آیسیهای تغذیه دوربین آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Texas Instruments می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

صفحه‌ی 1