فیلتر‌ها

تولیدکننده

بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

شابلون مخصوص آیسی‌های تغذیه

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
 • 150,000 تومان
 • با تخفیف: 150,000 تومان
 • 150,000 تومان
 • با تخفیف: 150,000 تومان
 • 150,000 تومان
 • با تخفیف: 150,000 تومان
 • 150,000 تومان
 • با تخفیف: 150,000 تومان
 • 150,000 تومان
 • با تخفیف: 150,000 تومان
 • 150,000 تومان
 • با تخفیف: 150,000 تومان
 • 150,000 تومان
 • با تخفیف: 150,000 تومان
 • 150,000 تومان
 • با تخفیف: 150,000 تومان

شابلون تغذیه کوالکام AMAOE PM3

 • 150,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی شابلونها، شابلون PM3 از
دسته شابلونهای مخصوص آیسیهای تغذیه است که از
شابلونهای ساخته شده توسط شرکت AMAOE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

شابلون تغذیه کوالکام AMAOE PM2

 • 150,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی شابلونها، شابلون PM2 از
دسته شابلونهای مخصوص آیسیهای تغذیه است که از
شابلونهای ساخته شده توسط شرکت AMAOE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

شابلون تغذیه کوالکام AMAOE PM1

 • 150,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی شابلونها، شابلون PM1 از
دسته شابلونهای مخصوص آیسیهای تغذیه است که از
شابلونهای ساخته شده توسط شرکت AMAOE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

شابلون تغذیه مدیاتک AMAOE MT2

 • 150,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی شابلونها، شابلون MT2 از
دسته شابلونهای مخصوص آیسیهای تغذیه است که از
شابلونهای ساخته شده توسط شرکت AMAOE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

شابلون تغذیه مدیاتک AMAOE MT1

 • 150,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی شابلونها، شابلون MT1 از
دسته شابلونهای مخصوص آیسیهای تغذیه است که از
شابلونهای ساخته شده توسط شرکت AMAOE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

شابلون تغذیه کوالکام AMAOE MP1

 • 150,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی شابلونها، شابلون MP1 از
دسته شابلونهای مخصوص آیسیهای تغذیه است که از
شابلونهای ساخته شده توسط شرکت AMAOE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

شابلون مخصوص آیسیهای تغذیه AMAOE MAX1

 • 150,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی شابلونها، شابلون MAX1 از
دسته شابلونهای مخصوص آیسیهای تغذیه است که از
شابلونهای ساخته شده توسط شرکت AMAOE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

شابلون مخصوص آیسیهای تغذیه ‌های سیلیکون Amaoe HI2

 • 150,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی شابلونها، شابلون HI2 از
دسته شابلونهای مخصوص آیسیهای تغذیه است که از
شابلونهای ساخته شده توسط شرکت AMAOE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

شابلون مخصوص آیسیهای تغذیه ‌های‌ سیلیکون AMAOE HI1

 • 150,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی شابلونها، شابلون HI1 از
دسته شابلونهای مخصوص آیسیهای تغذیه است که از
شابلونهای ساخته شده توسط شرکت AMAOE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

صفحه‌ی 1