فیلتر‌ها

تولیدکنندهبازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

شارژ آیفون IPHONE CHARGE IC

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
 • 121,000 تومان
 • با تخفیف: 121,000 تومان
 • 121,000 تومان
 • با تخفیف: 121,000 تومان
 • 161,000 تومان
 • با تخفیف: 161,000 تومان
 • 97,000 تومان
 • با تخفیف: 97,000 تومان
 • 78,000 تومان
 • با تخفیف: 78,000 تومان
 • 195,000 تومان
 • با تخفیف: 195,000 تومان
 • 157,000 تومان
 • با تخفیف: 157,000 تومان
 • 65,000 تومان
 • با تخفیف: 65,000 تومان
 • 73,000 تومان
 • با تخفیف: 73,000 تومان
 • 73,000 تومان
 • با تخفیف: 73,000 تومان
 • 265,000 تومان
 • با تخفیف: 265,000 تومان
 • 91,000 تومان
 • با تخفیف: 91,000 تومان

آی سی USB شارژ U2 ایفون 1614A1

 • 121,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 1614A1 از
دسته آیسیهای شارژ آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت NXP SEMICONDUCTORS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی USB شارژ U2 ایفون 1616A0

 • 121,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 1616A0 از
دسته آیسیهای شارژ آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت NXP SEMICONDUCTORS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی شارژ وایرلسU3400 آیفون BCM59355A2

 • 161,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی BCM59355A2 از
دسته آیسیهای شارژ آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت APPLE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی‌سی فست شارژ آیفون 2E4B

 • 97,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 2E4B از
دسته آیسیهای شارژ آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت APPLE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی USB شارژ U2 ایفون 1612A1

 • 78,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 1612A1 از
دسته آیسیهای شارژ آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت NXP SEMICONDUCTORS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی شارژ ایفون 338S00770-B0

 • 195,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 338S00770 از
دسته آیسیهای شارژ آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت APPLE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی شارژ آیفون SN2611A0

 • 157,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی SN2611A0 از
دسته آیسیهای شارژ آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت NXP SEMICONDUCTORS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی شارژ U3300 ایفون SN2600B2

 • 65,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی SN2600B2 از
دسته آیسیهای شارژ آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت NXP SEMICONDUCTORS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی شارژ 9 پایه آیفون 68841

 • 73,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 68841 از
دسته آیسیهای شارژ آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Texas Instruments می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی فست شارژ آیفون CPD2 - U6200

 • 73,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی CPD2 از
دسته آیسیهای شارژ آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت APPLE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آیسی شارژ آیفون STWPA1

 • 265,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی STWPA1 از
دسته آیسیهای شارژ آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت APPLE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی USB شارژ U2 ایفون 1610A3

 • 91,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 1610A3 از
دسته آیسیهای شارژ آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت NXP SEMICONDUCTORS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

1  2  صفحه‌ی 1