فیلتر‌ها

تولیدکننده


بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

RF آیفون IPHONE RF IC

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
 • 158,000 تومان
 • با تخفیف: 158,000 تومان
 • 185,000 تومان
 • با تخفیف: 185,000 تومان
 • 83,000 تومان
 • با تخفیف: 83,000 تومان
 • 188,000 تومان
 • با تخفیف: 188,000 تومان
 • 101,000 تومان
 • با تخفیف: 101,000 تومان
 • 203,000 تومان
 • با تخفیف: 203,000 تومان

آی سی RF آیفون SDR865-005

 • 158,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی SDR865 از
دسته آیسیهای آنتن RF آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی RF آیفون SDR868-008

 • 185,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی SDR868 از
دسته آیسیهای آنتن RF آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی RF آیفون 5762

 • 83,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 5762 از
دسته آیسیهای آنتن RF آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت APPLE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی RF آیفون 5765

 • 188,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 5765 از
دسته آیسیهای آنتن RF آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت APPLE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی RF آیفون WTR4905-1VV

 • 101,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی WTR4905 از
دسته آیسیهای آنتن RF آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی RF آیفون WTR5975-0VV

 • 203,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی WTR5975 از
دسته آیسیهای آنتن RF آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

صفحه‌ی 1