فیلتر‌ها

تولیدکنندهبازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

پاور آمپلی‌فایر POWER AMPLIFIER

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
 • 70,000 تومان
 • با تخفیف: 70,000 تومان
 • 47,000 تومان
 • با تخفیف: 47,000 تومان
 • 55,000 تومان
 • با تخفیف: 55,000 تومان
 • 101,000 تومان
 • با تخفیف: 101,000 تومان
 • 85,000 تومان
 • با تخفیف: 85,000 تومان
 • 64,000 تومان
 • با تخفیف: 64,000 تومان
 • 71,000 تومان
 • با تخفیف: 71,000 تومان
 • 86,000 تومان
 • با تخفیف: 86,000 تومان
 • 81,000 تومان
 • با تخفیف: 81,000 تومان
 • 78,000 تومان
 • با تخفیف: 78,000 تومان
 • 41,000 تومان
 • با تخفیف: 41,000 تومان
 • 36,000 تومان
 • با تخفیف: 36,000 تومان

آی سی پاور آمپلی فایر SKY77643-61

 • 70,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها ،آیسی SKY77643-61 از
دسته آیسیهای پاور آمپلی فایر یا همان PA است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SKYWORKS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی پاور آمپلی فایر QM81050

 • 47,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسیQM81050 از
دسته آیسیهای پاور آمپلی فایر یا همان PA است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QORVO می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی پاور آمپلی فایر SKY77643-31

 • 55,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 77643 از
دسته آیسیهای پاور آمپلی فایر یا همان PA است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SKYWORKS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی PA تقویت کننده 5G آنتن QFM4802

 • 101,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی QFM4802 از
دسته آیسیهای پاور آمپلی فایر یا همان PA است که از
آیسیهای Integrated Circuits می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی‌سی PA تقویت‌کننده مدار آنتن - D5328

 • 85,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی D5328 از
دسته آیسیهای پاور آمپلی فایر یا همان PA است که از
آیسیهای Integrated Circuits می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی PA تقویت‌کننده مدار آنتن 7219M-71

 • 64,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 7219M از
دسته آیسیهای پاور آمپلی فایر یا همان PA است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت AIROHA می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی PA تقویت‌کننده مدار آنتن SKY77583-11

 • 71,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 77583 از
دسته آیسیهای پاور آمپلی فایر یا همان PA است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SKYWORKS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی‌سی PA تقویت‌کننده سیگنال آنتن VC7916-53

 • 86,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی VC7916 از
دسته آیسیهای پاور آمپلی فایر یا همان PA است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت VANCHIP می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی‌سی PA تقویت‌کننده سیگنال آنتن VC7643

 • 81,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی VC7643 از
دسته آیسیهای پاور آمپلی فایر یا همان PA است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت VANCHIP می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی PA تقویت‌کننده سیگنال آنتن S915

 • 78,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی S915 از
دسته آیسیهای پاور آمپلی فایر یا همان PA است که از
آیسیهای Integrated Circuits می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی PA تقویت کننده مدار آنتن نوکیا RF7198D

 • 41,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی RF7198D از
دسته آیسیهای پاور آمپلی فایر یا همان PA است که از
آیسیهای Integrated Circuits می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی PA تقویت‌کننده سیگنال آنتن– RF3235

 • 36,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی RF3235 از
دسته آیسیهای پاور آمپلی فایر یا همان PA است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت RFMD می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

1  2  صفحه‌ی 1