فیلتر‌ها

تولیدکننده

بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

Integrated Circuits

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
 • 195,000 تومان
 • با تخفیف: 195,000 تومان
 • 225,000 تومان
 • با تخفیف: 225,000 تومان
 • 83,000 تومان
 • با تخفیف: 83,000 تومان
 • 145,000 تومان
 • با تخفیف: 145,000 تومان
 • 129,000 تومان
 • با تخفیف: 129,000 تومان
 • 113,000 تومان
 • با تخفیف: 113,000 تومان
 • 65,000 تومان
 • با تخفیف: 65,000 تومان
 • 48,000 تومان
 • با تخفیف: 48,000 تومان
 • 289,000 تومان
 • با تخفیف: 289,000 تومان
 • 101,000 تومان
 • با تخفیف: 101,000 تومان
 • 144,000 تومان
 • با تخفیف: 144,000 تومان
 • 112,000 تومان
 • با تخفیف: 112,000 تومان

آی سی تغذیه SPU14P

 • 195,000 تومان

تغذیه انتیگریتد سرکوئیت

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی SPU14P از
دسته آیسیهای تغذیه است که از
آیسیهای Integrated Circuits می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه SPU13P

 • 225,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی SPU13P از
دسته آیسیهای تغذیه است که از
آیسیهای Integrated Circuits می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی شارژ LN8000

 • 83,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی LN8000 از
دسته آیسیهای شارژ است که از
آیسیهای Integrated Circuits می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی لایت D6

 • 145,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی D6 از
دسته آیسیهای لایت است که از
آیسیهای Integrated Circuits می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی شارژ OPPD3480

 • 129,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی OPPD3480 از
دسته آیسیهای شارژ است که از
آیسیهای Integrated Circuits می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی PA تقویت کننده 5G آنتن QFM4802

 • 113,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی QFM4802 از
دسته آیسیهای پاور آمپلی فایر یا همان PA است که از
آیسیهای Integrated Circuits می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی لایت 32A و 32B

 • 65,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 32A و 32B از
دسته آیسیهای لایت است که از
آیسیهای Integrated Circuits می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی شارژ ETA6953

 • 48,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی ETA6953 از
دسته آیسیهای شارژ است که از
آیسیهای Integrated Circuits می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی‌سی وایفای و بلوتوث سامسونگ C3

 • 289,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی C3 از
دسته آیسیهای وایفای و بلوتوث است که از
آیسیهای Integrated Circuits می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آیسی لایت LM3697 D8

 • 101,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی D8 از
دسته آیسیهای لایت است که از
آیسیهای Integrated Circuits می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی‌سی شارژ PB03-G1928

 • 144,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی PB03 از
دسته آیسیهای شارژ است که از
آیسیهای Integrated Circuits می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی‌سی شارژ شیائومی ET9650M1

 • 112,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی ET9650M1 از
دسته آیسیهای شارژ است که از
آیسیهای Integrated Circuits می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

1  2  3  صفحه‌ی 1