فیلتر‌ها

تولیدکننده

بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

NXP SEMICONDUCTORS

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
 • 121,000 تومان
 • با تخفیف: 121,000 تومان
 • 121,000 تومان
 • با تخفیف: 121,000 تومان
 • 161,000 تومان
 • با تخفیف: 161,000 تومان
 • 78,000 تومان
 • با تخفیف: 78,000 تومان
 • 157,000 تومان
 • با تخفیف: 157,000 تومان
 • 65,000 تومان
 • با تخفیف: 65,000 تومان
 • 91,000 تومان
 • با تخفیف: 91,000 تومان
 • 62,000 تومان
 • با تخفیف: 62,000 تومان
 • 117,000 تومان
 • با تخفیف: 117,000 تومان

آی سی USB شارژ U2 ایفون 1614A1

 • 121,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 1614A1 از
دسته آیسیهای شارژ آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت NXP SEMICONDUCTORS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی USB شارژ U2 ایفون 1616A0

 • 121,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 1616A0 از
دسته آیسیهای شارژ آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت NXP SEMICONDUCTORS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی صدای آیفون 338S00494

 • 161,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 338S00494 از
دسته آیسیهای صدای آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت NXP SEMICONDUCTORS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی USB شارژ U2 ایفون 1612A1

 • 78,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 1612A1 از
دسته آیسیهای شارژ آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت NXP SEMICONDUCTORS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی شارژ آیفون SN2611A0

 • 157,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی SN2611A0 از
دسته آیسیهای شارژ آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت NXP SEMICONDUCTORS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی شارژ U3300 ایفون SN2600B2

 • 65,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی SN2600B2 از
دسته آیسیهای شارژ آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت NXP SEMICONDUCTORS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی USB شارژ U2 ایفون 1610A3

 • 91,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 1610A3 از
دسته آیسیهای شارژ آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت NXP SEMICONDUCTORS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی صدا سامسونگ 9896B

 • 62,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 9896B از
دسته آیسیهای صدا است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت NXP SEMICONDUCTORS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی شارژ U2 آیفون 7 و 7 پلاس 1610A3B

 • 117,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 1610A3B از
دسته آیسیهای شارژ آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت NXP SEMICONDUCTORS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

صفحه‌ی 1