فیلتر‌ها

تولیدکننده

بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

Texas Instruments

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
 • 73,000 تومان
 • با تخفیف: 73,000 تومان
 • 81,000 تومان
 • با تخفیف: 81,000 تومان
 • 169,000 تومان
 • با تخفیف: 169,000 تومان
 • 57,000 تومان
 • با تخفیف: 57,000 تومان
 • 49,000 تومان
 • با تخفیف: 49,000 تومان
 • 84,000 تومان
 • با تخفیف: 84,000 تومان
 • 63,000 تومان
 • با تخفیف: 63,000 تومان
 • 64,000 تومان
 • با تخفیف: 64,000 تومان
 • 63,000 تومان
 • با تخفیف: 63,000 تومان
 • 101,000 تومان
 • با تخفیف: 101,000 تومان
 • 193,000 تومان
 • با تخفیف: 193,000 تومان
 • 81,000 تومان
 • با تخفیف: 81,000 تومان

آی سی صدا TAS2-SAH

 • 73,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی TAS2 از
دسته آیسیهای صدا است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Texas Instruments می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی لایت سامسونگ S2DPS01

 • 81,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی S2DPS01 از
دسته آیسیهای لایت است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Texas Instruments می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی لایت ND

 • 169,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی ND LIGHT از
دسته آیسیهای لایت است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Texas Instruments می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی لایت 070A

 • 57,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 070A از
دسته آیسیهای لایت است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Texas Instruments می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی کنترلر لایت TPS65132B0

 • 49,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی TPS65132B0 از
دسته آیسیهای لایت است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Texas Instruments می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی شارژ BQ24259

 • 84,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی BQ24259
دسته آیسیهای شارژ است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Texas Instruments می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی شارژ BQ25890

 • 63,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی BQ25890
دسته آیسیهای شارژ است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Texas Instruments می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی شارژ BQ25601

 • 64,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی BQ25601 از
دسته آیسیهای شارژ است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Texas Instruments می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی شارژ BQ25892

 • 63,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی BQ25892 از
دسته آیسیهای شارژ است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Texas Instruments می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی شارژ 1879C1

 • 101,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 1879C1 از
دسته آیسیهای شارژ است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Texas Instruments می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تصویر آیفون TPS6565A2

 • 193,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی TPS6565A2 از
دسته آیسیهای تصویر آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Texas Instruments می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی لایت TPS61163A

 • 81,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی TPS61163A از
دسته آیسیهای لایت است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Texas Instruments می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

1  2  3  4  صفحه‌ی 1