باكس پاندورا Pandora Box


قابليت هاي پاندورا باكس:
خواندن اطلاعات دستگاه -انلاك شبكه -ترميم بوت -واندن كدهاي انلاك شبكه- بكاپ و ريستور فايل فلش گوشي- ترميم پريلودر پاكس شده و يا اشتباه فلش شده- كاركارد مستقيم با بخش هاي حافظه- لاك و آنلاك بوتلودر- فرمت حافظه دستگاه- ريبوت به حالت هاي مختلف (فست بوت، adb و ريكاوري)- -حذفFRP - دسترسي به ساپورت عظيم فايل فلش

کیفیت:
قیمت محصول: 12,751,000 تومان
قیمت با تخفیف: 12,751,000 تومان

نظرات شما