آي سي تغذيه MT6308MP


ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

کیفیت:
قیمت محصول: 127,000 تومان
قیمت با تخفیف: 127,000 تومان

نظرات شما