شابلون

تعداد تصاویر
 • 150,000 تومان
 • 150,000 تومان
 • 150,000 تومان
 • 150,000 تومان
 • 150,000 تومان
 • 150,000 تومان
 • 150,000 تومان
 • 150,000 تومان
 • 150,000 تومان
 • 150,000 تومان
 • 150,000 تومان
 • 150,000 تومان
شابلون مخصوص آیسیهای هارد اندروید AMAOE EMMC1

شابلون مخصوص آیسیهای هارد اندروید AMAOE EMMC1

 • 150,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی شابلونها، شابلون EMMC1 از
دسته شابلونهای مخصوص آیسیهای هارد است که از
شابلونهای ساخته شده توسط شرکت AMAOE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

شابلون آیسیهای سی پی یو اگزینوس AMAOE EU2

شابلون آیسیهای سی پی یو اگزینوس AMAOE EU2

 • 150,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی شابلونها، شابلون EU2 از
دسته شابلونهای مخصوص آیسیهای سی پی یو است که از
شابلونهای ساخته شده توسط شرکت AMAOE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

شابلون مخصوص آیسیهای سی پی یو اگزینوس AMAOE EU3

شابلون مخصوص آیسیهای سی پی یو اگزینوس AMAOE EU3

 • 150,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی شابلونها، شابلون EU3 از
دسته شابلونهای مخصوص آیسیهای سی پی یو است که از
شابلونهای ساخته شده توسط شرکت AMAOE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

شابلون مخصوص آیسیهای تغذیه ‌های‌ سیلیکون AMAOE HI1

شابلون مخصوص آیسیهای تغذیه ‌های‌ سیلیکون AMAOE HI1

 • 150,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی شابلونها، شابلون HI1 از
دسته شابلونهای مخصوص آیسیهای تغذیه است که از
شابلونهای ساخته شده توسط شرکت AMAOE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

شابلون مخصوص آیسیهای تغذیه ‌های سیلیکون Amaoe HI2

شابلون مخصوص آیسیهای تغذیه ‌های سیلیکون Amaoe HI2

 • 150,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی شابلونها، شابلون HI2 از
دسته شابلونهای مخصوص آیسیهای تغذیه است که از
شابلونهای ساخته شده توسط شرکت AMAOE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

شابلون سی پی یو های سیلیکون AMAOE HU2

شابلون سی پی یو های سیلیکون AMAOE HU2

 • 150,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی شابلونها، شابلون HU2 از
دسته شابلونهای مخصوص آیسیهای سی پی یو است که از
شابلونهای ساخته شده توسط شرکت AMAOE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

شابلون سی پی یو های سیلیکون AMAOE HU3

شابلون سی پی یو های سیلیکون AMAOE HU3

 • 150,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی شابلونها، شابلون HU3 از
دسته شابلونهای مخصوص آیسیهای سی پی یو است که از
شابلونهای ساخته شده توسط شرکت AMAOE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

شابلون مخصوص سریهای هوآوی AMAOE HW6

شابلون مخصوص سریهای هوآوی AMAOE HW6

 • 150,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی شابلونها، شابلون HW6 از
دسته شابلونهای مخصوص آیسیهای به کار رفته در مدلهای مختلف گوشیهای هوآوی است که از
شابلونهای ساخته شده توسط شرکت AMAOE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

شابلون مخصوص سریهای هوآوی Amaoe HW8

شابلون مخصوص سریهای هوآوی Amaoe HW8

 • 150,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی شابلونها، شابلون HW8 از
دسته شابلونهای مخصوص آیسیهای به کار رفته در مدلهای مختلف گوشیهای هوآوی است که از
شابلونهای ساخته شده توسط شرکت AMAOE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

شابلون مخصوص سری‌های هوآوی AMAOE HW7

شابلون مخصوص سری‌های هوآوی AMAOE HW7

 • 150,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی شابلونها، شابلون HW7 از
دسته شابلونهای مخصوص آیسیهای به کار رفته در مدلهای مختلف گوشیهای هوآوی است که از
شابلونهای ساخته شده توسط شرکت AMAOE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

شابلون مخصوص سری‌های هوآوی Amaoe HWB1

شابلون مخصوص سری‌های هوآوی Amaoe HWB1

 • 150,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی شابلونها، شابلون HWB1 از
دسته شابلونهای مخصوص آیسیهای به کار رفته در مدلهای مختلف گوشیهای هوآوی است که از
شابلونهای ساخته شده توسط شرکت AMAOE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

شابلون طبقات هواوی AMAOE MATE30 PRO 5G

شابلون طبقات هواوی AMAOE MATE30 PRO 5G

 • 150,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی شابلونها، شابلون MATE30 PRO 5G از
دسته شابلونهای مخصوص طبقات بوردهای دوطبقه است که از
شابلونهای ساخته شده توسط شرکت AMAOE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

1  2  3  4  5  6  صفحه 1