ابزار لحيم‌كاري

تعداد تصاوير
 • 160,000 تومان
 • 396,000 تومان
 • 160,000 تومان
 • همراه با تخفيف
 • 128,000 تومان
 • مبلغ با تخفيف: 115,200 تومان

0

سيم قلع‌كش آمريكايي Chemtronics

سيم قلع‌كش آمريكايي Chemtronics

 • 160,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين آي‌سي را بخريد و درصورت مشاهده هرگونه مشكل (قبل از حرارت دادن و نصب روي بورد) ما آن را تعويض خواهيم كرد

روغن فلكس مارك پي پي دي

روغن فلكس مارك پي پي دي

 • 396,000 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين روغن فلكس چندان دود نمي‌كند، گاز سمي توليد نمي‌نمايد و سطح بورد را براي عمليات ريبال به خوبي لغزنده مي‌سازد. خودتان اين محصول بي‌نظير را امتحان كنيد و در صورت عدم رضايت، ما عين وجه را به شما برمي‌گردانيم.

سرنگ نوك تيز براي استفاده ي بهينه از روغن فلكسي

سرنگ نوك تيز براي استفاده ي بهينه از روغن فلكسي

 • 160,000 تومان

تذكر بسيار مهم:
اين محصول برخلاف سرنگ‌هاي پلاستيكي كه بعد از مدتي سري آن حالت چسبندگي پيدا مي‌كند و ژل فلكس را ديگر از خود عبور نمي‌دهد، به صورت روان روغن را درست در نقطه‌اي كه مي‌خواهيد مي‌ريزد و در برابر حرارت هيتر بسيار مقاوم است.

سيم قلع كش مارك گوت
 • همراه با تخفيف

سيم قلع كش مارك گوت

 • 128,000 تومان
 • مبلغ با تخفيف: 115,200 تومان

ضمانت مرجوعي:
اين سيم قلع‌كش را بخريد و درصورت عدم رضايت، ما وجه پرداختي شما را به صورت كامل پس خواهيم داد.

صفحه 1