فیلتر‌ها

تولیدکننده

بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

آی‌سی شارژ CHARGE IC

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
 • 307,000 تومان
 • با تخفیف: 307,000 تومان
 • 97,000 تومان
 • با تخفیف: 97,000 تومان
 • 58,000 تومان
 • با تخفیف: 58,000 تومان
 • 120,000 تومان
 • با تخفیف: 120,000 تومان
 • 204,000 تومان
 • با تخفیف: 204,000 تومان
 • 83,000 تومان
 • با تخفیف: 83,000 تومان
 • 49,000 تومان
 • با تخفیف: 49,000 تومان
 • 129,000 تومان
 • با تخفیف: 129,000 تومان
 • 84,000 تومان
 • با تخفیف: 84,000 تومان
 • 63,000 تومان
 • با تخفیف: 63,000 تومان
 • 64,000 تومان
 • با تخفیف: 64,000 تومان
 • 63,000 تومان
 • با تخفیف: 63,000 تومان

آی سی شارژ شیائومی نوت 9 پرو SMB1395-001

 • 307,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی SMB1395 از
دسته آیسیهای شارژ است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی شارژ PoCo M4 Pro شیائومی SC8551A

 • 97,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی SC8551A از
دسته آیسیهای شارژ است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SouthChip می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی شارژ ET9553M

 • 58,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی ET9553M از
دسته آیسیهای شارژ است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت WUXI ETEK MICROELECTRONICS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی شارژ SM5720

 • 120,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی SM5720 از
دسته آیسیهای شارژ است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Silicon Mitus می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی شارژ SM5451

 • 204,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی SM5451 از
دسته آیسیهای شارژ است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Silicon Mitus می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی شارژ LN8000

 • 83,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی LN8000 از
دسته آیسیهای شارژ است که از
آیسیهای Integrated Circuits می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی شارژ سامسونگ 9468B3

 • 49,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 9468B3
دسته آیسیهای شارژ است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Silicon Mitus می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی شارژ OPPD3480

 • 129,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی OPPD3480 از
دسته آیسیهای شارژ است که از
آیسیهای Integrated Circuits می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی شارژ BQ24259

 • 84,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی BQ24259
دسته آیسیهای شارژ است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Texas Instruments می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی شارژ BQ25890

 • 63,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی BQ25890
دسته آیسیهای شارژ است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Texas Instruments می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی شارژ BQ25601

 • 64,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی BQ25601 از
دسته آیسیهای شارژ است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Texas Instruments می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی شارژ BQ25892

 • 63,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی BQ25892 از
دسته آیسیهای شارژ است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Texas Instruments می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

1  2  3  4  5  صفحه‌ی 1