فیلتر‌ها

تولیدکننده

بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

QUALCOMM

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
 • 307,000 تومان
 • با تخفیف: 307,000 تومان
 • 206,000 تومان
 • با تخفیف: 206,000 تومان
 • 183,000 تومان
 • با تخفیف: 183,000 تومان
 • 144,000 تومان
 • با تخفیف: 144,000 تومان
 • 127,000 تومان
 • با تخفیف: 127,000 تومان
 • 201,000 تومان
 • با تخفیف: 201,000 تومان
 • 301,000 تومان
 • با تخفیف: 301,000 تومان
 • 174,000 تومان
 • با تخفیف: 174,000 تومان
 • 78,000 تومان
 • با تخفیف: 78,000 تومان
 • 158,000 تومان
 • با تخفیف: 158,000 تومان
 • 185,000 تومان
 • با تخفیف: 185,000 تومان
 • 113,000 تومان
 • با تخفیف: 113,000 تومان

آی سی شارژ شیائومی نوت 9 پرو SMB1395-001

 • 307,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی SMB1395 از
دسته آیسیهای شارژ است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه POCO X3 شیائومی PM7150-102

 • 206,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی PM7150 از
دسته آیسیهای تغذیه است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی وای فای و بلوتوث WCN3988-000

 • 183,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها ،آیسی WCN3988-000 از
دسته آیسیهای وایفای و بلوتوث است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی صدا WCD9380-000

 • 144,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی WCD9380-000 از
دسته آیسیهای صدا است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی صدا WCD9340-001

 • 127,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی WCD9340-001 از
دسته آیسیهای صدا است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه PM6375-001

 • 201,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی PM6375 از
دسته آیسیهای تغذیه است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه PM7325-000

 • 301,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی PM7325 از
دسته آیسیهای تغذیه است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه PM6225-001

 • 174,000 تومان

ضمانت مرجوعی:
این آی‌سی را بخرید و درصورت مشاهده هرگونه مشکل (قبل از حرارت دادن و نصب روی بورد) ما آن را تعویض خواهیم کرد

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی PM6225 از
دسته آیسیهای تغذیه است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

ای سی تصویر SM3080

 • 78,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی SM3080 از
دسته آیسیهای تصویر است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی RF آیفون SDR865-005

 • 158,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی SDR865 از
دسته آیسیهای آنتن RF آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی RF آیفون SDR868-008

 • 185,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی SDR868 از
دسته آیسیهای آنتن RF آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه بیس باند آیفون PMX60

 • 113,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی PMX60 از
دسته آیسیهای تغذیه بیسباند آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  صفحه‌ی 1