فیلتر‌ها

تولیدکنندهبازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

آی‌سی صوت SOUND IC

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
 • 73,000 تومان
 • با تخفیف: 73,000 تومان
 • 144,000 تومان
 • با تخفیف: 144,000 تومان
 • 127,000 تومان
 • با تخفیف: 127,000 تومان
 • 100,000 تومان
 • با تخفیف: 100,000 تومان
 • 80,000 تومان
 • با تخفیف: 80,000 تومان
 • 62,000 تومان
 • با تخفیف: 62,000 تومان
 • 134,000 تومان
 • با تخفیف: 134,000 تومان
 • 134,000 تومان
 • با تخفیف: 134,000 تومان
 • 144,000 تومان
 • با تخفیف: 144,000 تومان
 • 104,000 تومان
 • با تخفیف: 104,000 تومان
 • 96,000 تومان
 • با تخفیف: 96,000 تومان
 • 106,000 تومان
 • با تخفیف: 106,000 تومان

آی سی صدا TAS2-SAH

 • 73,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی TAS2 از
دسته آیسیهای صدا است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Texas Instruments می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی صدا WCD9380-000

 • 144,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی WCD9380-000 از
دسته آیسیهای صدا است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی صدا WCD9340-001

 • 127,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی WCD9340-001 از
دسته آیسیهای صدا است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی صدا WSA8815

 • 100,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی WSA8815 از
دسته آیسیهای صدا است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی صدا سامسونگ SMA1301

 • 80,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی SMA1301 از
دسته آیسیهای صدا است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Silicon Mitus می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی صدا سامسونگ 9896B

 • 62,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 9896B از
دسته آیسیهای صدا است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت NXP SEMICONDUCTORS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی صدا سامسونگ CS35L41B

 • 134,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی CS35L41B از
دسته آیسیهای صدا است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Cirrus Logic می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی صدا سامسونگ CS47L93

 • 134,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی CS47L93 از
دسته آیسیهای صدا است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Cirrus Logic می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی صدا سامسونگ CS47L91

 • 144,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی CS47L91 از
دسته آیسیهای صدا است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Cirrus Logic می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی صدا سامسونگ ALC5665

 • 104,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی ALC5665 از
دسته آیسیهای صدا است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت REALTEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی صدا WCD9326

 • 96,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی WCD9326 از
دسته آیسیهای صدا است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی صدا WCD9370

 • 106,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی WCD9370 از
دسته آیسیهای صدا است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

1  2  صفحه‌ی 1