فیلتر‌ها

تولیدکنندهبازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

صدای آیفون IPHONE SOUND IC

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
 • 77,000 تومان
 • با تخفیف: 77,000 تومان
 • 161,000 تومان
 • با تخفیف: 161,000 تومان
 • 81,000 تومان
 • با تخفیف: 81,000 تومان
 • 84,000 تومان
 • با تخفیف: 84,000 تومان
 • 188,000 تومان
 • با تخفیف: 188,000 تومان
 • 217,000 تومان
 • با تخفیف: 217,000 تومان
 • 81,000 تومان
 • با تخفیف: 81,000 تومان
 • 82,000 تومان
 • با تخفیف: 82,000 تومان

آی سی صدا ایفون 338S00537

 • 77,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 338S00537 از
دسته آیسیهای صدای آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Cirrus Logic می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی صدای آیفون 338S00494

 • 161,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 338S00494 از
دسته آیسیهای صدای آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت NXP SEMICONDUCTORS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی صدا ایفون 338s00411 U4902

 • 81,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 338s00411 از
دسته آیسیهای صدای آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی صدا ایفون 3338S00509

 • 84,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 3338S00509 از
دسته آیسیهای صدای آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی صدا آیفون 338S00739

 • 188,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 338S00739 از
دسته آیسیهای صدای آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی‌سی صدای آیفون 338S00105

 • 217,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 338S00105 از
دسته آیسیهای صدای آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی‌سی U4700 صدای آیفون 338S00295

 • 81,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 338S00295 از
دسته آیسیهای صدای آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Cirrus Logic می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی‌سی UA4700 صدای آیفون 338S00248

 • 82,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 338S00248 از
دسته آیسیهای صدای آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

صفحه‌ی 1