فیلتر‌ها

تولیدکننده

بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

INTEL

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
 • 49,000 تومان
 • با تخفیف: 49,000 تومان
 • 81,000 تومان
 • با تخفیف: 81,000 تومان
 • 61,000 تومان
 • با تخفیف: 61,000 تومان
 • 77,000 تومان
 • با تخفیف: 77,000 تومان

آی سی تغذیه بیسباند ایفون PMB6840

 • 49,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی PMB6840 از
دسته آیسیهای تغذیه بیسباند آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت INTEL می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه بیسباند اینتل آیفون PMB6848-E101

 • 81,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی PMB6848 از
دسته آیسیهای تغذیه بیسباند آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت INTEL می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه بیسباند ایفون PMB6829

 • 61,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی PMB6829 از
دسته آیسیهای تغذیه بیسباند آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت INTEL می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی بیسباند PMB9820

 • 77,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی PMB9820 از
دسته آیسیهای بیسباند است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت INTEL می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

صفحه‌ی 1