فیلتر‌ها

تولیدکننده

بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

MEDIATEK

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
 • 973,000 تومان
 • با تخفیف: 973,000 تومان
 • 947,000 تومان
 • با تخفیف: 947,000 تومان
 • 437,000 تومان
 • با تخفیف: 437,000 تومان
 • 168,000 تومان
 • با تخفیف: 168,000 تومان
 • 880,000 تومان
 • با تخفیف: 880,000 تومان
 • 824,000 تومان
 • با تخفیف: 824,000 تومان
 • 146,000 تومان
 • با تخفیف: 146,000 تومان
 • 146,000 تومان
 • با تخفیف: 146,000 تومان
 • 127,000 تومان
 • با تخفیف: 127,000 تومان
 • 708,000 تومان
 • با تخفیف: 708,000 تومان
 • 107,000 تومان
 • با تخفیف: 107,000 تومان
 • 211,000 تومان
 • با تخفیف: 211,000 تومان

آی سی سی پی یو MT6853V-ZAHHAH-N

 • 973,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6853V از
دسته آیسیهای سی پی یو است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی سی پی یو MT6785V-ZAMSH-CC

 • 947,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6785V از
دسته آیسیهای سی پی یو است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی سی پی یو MT6739V-ZAZAJH

 • 437,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6739V از
دسته آیسیهای سی پی یو است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی PA پاور آمپلی فایر MT6190MV

 • 168,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6190MV از
دسته آیسیهای پاور آمپلی فایر یا همان PA است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی سی پی یو MT6853V-ZAHHSH

 • 880,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6853V از
دسته آیسیهای سی پی یو است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی سی پی یو N-MT6833V-ZAHHSH

 • 824,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6833V از
دسته آیسیهای سی پی یو است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه MT6315NP

 • 146,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6315NP از
دسته آیسیهای تغذیه است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه MT6308P

 • 146,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6308P از
دسته آیسیهای تغذیه است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه MT6308MP

 • 127,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6308MP از
دسته آیسیهای تغذیه است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی سی پی یو MT6768V-ZAHISH

 • 708,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6768V از
دسته آیسیهای سی پی یو است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی RF شیائومی MT6186MV

 • 107,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6186MV از
دسته آیسیهای آنتن RF است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه MT6360UP

 • 211,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6360UP از
دسته آیسیهای تغذیه است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

1  2  3  4  5  6  7  صفحه‌ی 1