فیلتر‌ها

تولیدکننده

بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

SKYWORKS

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
 • 114,000 تومان
 • با تخفیف: 114,000 تومان
 • 78,000 تومان
 • با تخفیف: 78,000 تومان
 • 61,000 تومان
 • با تخفیف: 61,000 تومان
 • 80,000 تومان
 • با تخفیف: 80,000 تومان
 • 48,000 تومان
 • با تخفیف: 48,000 تومان
 • 79,000 تومان
 • با تخفیف: 79,000 تومان
 • 81,000 تومان
 • با تخفیف: 81,000 تومان
 • 92,000 تومان
 • با تخفیف: 92,000 تومان
 • 80,000 تومان
 • با تخفیف: 80,000 تومان
 • 64,000 تومان
 • با تخفیف: 64,000 تومان

آی سی PA پاور آمپلی فایر SKY77638-21

 • 114,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 77638 از
دسته آیسیهای پاور آمپلی فایر یا همان PA است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SKYWORKS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی پاور آمپلی فایر SKY77643-61

 • 78,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها ،آیسی SKY77643-61 از
دسته آیسیهای پاور آمپلی فایر یا همان PA است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SKYWORKS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی پاور آمپلی فایر SKY77643-31

 • 61,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 77643 از
دسته آیسیهای پاور آمپلی فایر یا همان PA است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SKYWORKS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی PA تقویت‌کننده مدار آنتن SKY77583-11

 • 80,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 77583 از
دسته آیسیهای پاور آمپلی فایر یا همان PA است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SKYWORKS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی‌سی تقویت‌کننده PA سیگنال آنتن SKY77916-21

 • 48,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 77916 از
دسته آیسیهای پاور آمپلی فایر یا همان PA است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SKYWORKS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی PA تقویت‌کننده سیگنال آنتن SKY77912-61

 • 79,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 77912 از
دسته آیسیهای پاور آمپلی فایر یا همان PA است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SKYWORKS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی PA تقویت‌کننده سیگنال آنتن SKY77660-11

 • 81,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 77660 از
دسته آیسیهای پاور آمپلی فایر یا همان PA است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SKYWORKS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی PA تقویت‌کننده سیگنال آنتن SKY77656-11

 • 92,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 77656 از
دسته آیسیهای پاور آمپلی فایر یا همان PA است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SKYWORKS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی PA تقویت‌کننده سیگنال آنتن SKY77633-11

 • 80,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 77633 از
دسته آیسیهای پاور آمپلی فایر یا همان PA است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SKYWORKS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی PA پاور آمپلی فایر SKY77621-31

 • 64,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 77621 از
دسته آیسیهای پاور آمپلی فایر یا همان PA است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SKYWORKS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

صفحه‌ی 1