فیلتر‌ها

تولیدکننده
بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

آی سی تغذیه POWER IC

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
 • 206,000 تومان
 • با تخفیف: 206,000 تومان
 • 464,000 تومان
 • با تخفیف: 464,000 تومان
 • 195,000 تومان
 • با تخفیف: 195,000 تومان
 • 225,000 تومان
 • با تخفیف: 225,000 تومان
 • 124,000 تومان
 • با تخفیف: 124,000 تومان
 • 146,000 تومان
 • با تخفیف: 146,000 تومان
 • 146,000 تومان
 • با تخفیف: 146,000 تومان
 • 127,000 تومان
 • با تخفیف: 127,000 تومان
 • 201,000 تومان
 • با تخفیف: 201,000 تومان
 • 301,000 تومان
 • با تخفیف: 301,000 تومان
 • 174,000 تومان
 • با تخفیف: 174,000 تومان
 • 211,000 تومان
 • با تخفیف: 211,000 تومان

آی سی تغذیه POCO X3 شیائومی PM7150-102

 • 206,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی PM7150 از
دسته آیسیهای تغذیه است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه MAX77729X

 • 464,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MAX77729X از
دسته آیسیهای تغذیه است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MAXIM INTEGRATED می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه SPU14P

 • 195,000 تومان

تغذیه انتیگریتد سرکوئیت

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی SPU14P از
دسته آیسیهای تغذیه است که از
آیسیهای Integrated Circuits می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه SPU13P

 • 225,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی SPU13P از
دسته آیسیهای تغذیه است که از
آیسیهای Integrated Circuits می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه SC2721G

 • 124,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی SC2721G از
دسته آیسیهای تغذیه است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SPREADTRUM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه MT6315NP

 • 146,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6315NP از
دسته آیسیهای تغذیه است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه MT6308P

 • 146,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6308P از
دسته آیسیهای تغذیه است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه MT6308MP

 • 127,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6308MP از
دسته آیسیهای تغذیه است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه PM6375-001

 • 201,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی PM6375 از
دسته آیسیهای تغذیه است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه PM7325-000

 • 301,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی PM7325 از
دسته آیسیهای تغذیه است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه PM6225-001

 • 174,000 تومان

ضمانت مرجوعی:
این آی‌سی را بخرید و درصورت مشاهده هرگونه مشکل (قبل از حرارت دادن و نصب روی بورد) ما آن را تعویض خواهیم کرد

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی PM6225 از
دسته آیسیهای تغذیه است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه MT6360UP

 • 211,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6360UP از
دسته آیسیهای تغذیه است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  صفحه‌ی 1