آی‌سی‌های CPU و RAM

تعداد تصاویر
 • 973,000 تومان
 • 947,000 تومان
 • 437,000 تومان
 • 970,000 تومان
 • 547,000 تومان
 • 880,000 تومان
 • 824,000 تومان
 • 708,000 تومان
 • 45,000 تومان
 • 865,000 تومان
 • 123,000 تومان
 • 361,000 تومان
آی سی سی پی یو MT6853V-ZAHHAH

آی سی سی پی یو MT6853V-ZAHHAH-N

 • 973,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6853V از
دسته آیسیهای سی پی یو است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی سی پی یو MT6785V-ZAMSH

آی سی سی پی یو MT6785V-ZAMSH-CC

 • 947,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6785V از
دسته آیسیهای سی پی یو است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی سی پی یو MT6739V-ZAZAJH

آی سی سی پی یو MT6739V-ZAZAJH

 • 437,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6739V از
دسته آیسیهای سی پی یو است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی رم POCO X3 PRO شیائومی K3UH7H70AMAGCL

آی سی رم 8 گیگ POCO X3 PRO شیائومی K3UH7H70AMAGCL

 • 970,000 تومان

تذکر مهم:
قبل از خرید مطمئن شوید که حتما رم دستگاه شما 8 گیگ باشد. اگر رم آن 6 گیگ است باید رم شش گیگ K3UH6H60BMAGCL را خریداری کنید.

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی K3UH7H70AMAGCL از
دسته آیسیهای رم است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SAMSUNG می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی رم POCO X3 PRO شیائومی K3UH6H60BMAGCL

آی سی رم 6 گیگ POCO X3 PRO شیائومی K3UH6H60BMAGCL

 • 547,000 تومان

تذکر مهم:
قبل از خرید مطمئن شوید که حتما رم دستگاه شما 6 گیگ باشد. اگر رم آن 8 گیگ است باید رم هشت K3UH7H70AMAGCL را خریداری کنید.

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی K3UH6H60BMAGCL از
دسته آیسیهای رم است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SAMSUNG می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی سی پی یو MT6853V-ZAHHSH

آی سی سی پی یو MT6853V-ZAHHSH

 • 880,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6853V از
دسته آیسیهای سی پی یو است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی سی پی یو MT6833V-ZAHHSH

آی سی سی پی یو N-MT6833V-ZAHHSH

 • 824,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6833V از
دسته آیسیهای سی پی یو است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی سی پی یو MT6768V-ZAHISH

آی سی سی پی یو MT6768V-ZAHISH

 • 708,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6768V از
دسته آیسیهای سی پی یو است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی سی پی یو MT6260MA-AJCDH

آی سی سی پی یو MT6260MA-AJCDH

 • 45,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6260MA از
دسته آیسیهای سی پی یو است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی سی پی یو Qualcomm SDM632-100-AA

آی سی سی پی یو Qualcomm SDM632-100-AA

 • 865,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی SDM632 از
دسته آیسیهای سی پی یو است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی سی پی یو MT6261DA-BJCAH

آی سی سی پی یو MT6261DA-BJCAH

 • 123,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6261DA از
دسته آیسیهای سی پی یو است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

سی پی یو سامسونگ Exynos7904

سی پی یو سامسونگ Exynos7904

 • 361,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی Exynos7904 از
دسته آیسیهای سی پی یو است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SAMSUNG می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

1  2  3  4  5  6  7  8  صفحه 1