آی‌سی‌های آیفون

تعداد تصاویر
 • 97,000 تومان
 • 49,000 تومان
 • 217,000 تومان
 • 73,000 تومان
 • 159,000 تومان
 • 77,000 تومان
 • 105,000 تومان
 • 121,000 تومان
 • 116,000 تومان
 • 113,000 تومان
 • 107,000 تومان
 • 277,000 تومان
آی سی PA آیفون SKY77366-17

آی سی PA آیفون SKY77366-17

 • 97,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 77366 از
دسته آیسیهای پاور آمپلی فایر یا همان PA است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SKyhnix می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه بیسباند ایفون PMB6840

آی سی تغذیه بیسباند ایفون PMB6840

 • 49,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی PMB6840 از
دسته آیسیهای تغذیه بیسباند آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت INTEL می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی فیس آیدی آیفون STB601A05

آی سی فیس آیدی آیفون STB601A05

 • 217,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی STB601A05 از
دسته آیسیهای فیس آیدی آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت STMicroelectronics می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی فیس آیدی U4400 ایفون STB600B0

آی سی فیس آیدی U4400 ایفون STB600B0

 • 73,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی STB600B0 از
دسته آیسیهای فیس آیدی آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت STMicroelectronics می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه U2700 آیفون 338S00456

آی سی تغذیه U2700 آیفون 338S00456

 • 159,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 338S00456 از
دسته آیسیهای تغذیه آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت APPLE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی صدا ایفون 338S00537

آی سی صدا ایفون 338S00537

 • 77,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 338S00537 از
دسته آیسیهای صدای آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Cirrus Logic می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تاچ آیفون BCM15951B0KUB2G

آی سی تاچ آیفون BCM15951B0KUB2G

 • 105,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی BCM15951B0KUB2G از
دسته آیسیهای تاچ آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت BROADCOM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی USB شارژ U2 ایفون 1614A1

آی سی USB شارژ U2 ایفون 1614A1

 • 121,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 1614A1 از
دسته آیسیهای شارژ آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت NXP SEMICONDUCTORS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تقویت کننده و بوست پاور آیفون 338S00817

آی سی تقویت کننده و بوست پاور آیفون 338S00817

 • 116,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 338S00817 از
دسته آیسیهای تغذیه آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت APPLE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه دوربین U3700 ایفون 338S00306-A1

آی سی تغذیه دوربین U3700 ایفون 338S00306-A1

 • 113,000 تومان

تغذیه دوربین آیفون سازنده اپل

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 338S00306 از
دسته آیسیهای تغذیه دوربین آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت APPLE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه دوربین U3700 ایفون 338S00375-A1

آی سی تغذیه دوربین U3700 ایفون 338S00375-A1

 • 107,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 338S00375 از
دسته آیسیهای تغذیه دوربین آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت APPLE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی وای فای و بلوتوث آیفون 339S00577

آی سی وای فای و بلوتوث آیفون 339S00577

 • 277,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 339S00577 از
دسته آیسیهای وایفای و بلوتوث آیفون است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت APPLE می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

1  2  3  4  5  6  7  صفحه 1