کالاهای‌جدید

تعداد تصاویر
 • 81,000 تومان
 • 73,000 تومان
 • 307,000 تومان
 • 114,000 تومان
 • 97,000 تومان
 • 81,000 تومان
 • 206,000 تومان
 • 169,000 تومان
 • 973,000 تومان
 • 947,000 تومان
 • 437,000 تومان
 • 168,000 تومان

آی سی PA پاور آمپلی‌فایر VC7916-63

 • 81,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی VC7916 از
دسته آیسیهای پاور آمپلی فایر یا همان PA است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت VANCHIP می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی صدا TAS2-SAH

آی سی صدا TAS2-SAH

 • 73,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی TAS2 از
دسته آیسیهای صدا است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Texas Instruments می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی شارژ شیائومی نوت 9 پرو SMB1395-001

آی سی شارژ شیائومی نوت 9 پرو SMB1395-001

 • 307,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی SMB1395 از
دسته آیسیهای شارژ است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی PA پاور آمپلی فایر SKY77638-21

آی سی PA پاور آمپلی فایر SKY77638-21

 • 114,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی 77638 از
دسته آیسیهای پاور آمپلی فایر یا همان PA است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SKYWORKS می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی شارژ PoCo M4 Pro شیائومی SC8551A

آی سی شارژ PoCo M4 Pro شیائومی SC8551A

 • 97,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی SC8551A از
دسته آیسیهای شارژ است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت SouthChip می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی لایت سامسونگ S2DPS01

آی سی لایت سامسونگ S2DPS01

 • 81,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی S2DPS01 از
دسته آیسیهای لایت است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Texas Instruments می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی تغذیه POCO X3 شیائومی PM7150-102

آی سی تغذیه POCO X3 شیائومی PM7150-102

 • 206,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی PM7150 از
دسته آیسیهای تغذیه است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOMM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی لایت سامسونگ ND

آی سی لایت ND

 • 169,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی ND LIGHT از
دسته آیسیهای لایت است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت Texas Instruments می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی سی پی یو MT6853V-ZAHHAH

آی سی سی پی یو MT6853V-ZAHHAH-N

 • 973,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6853V از
دسته آیسیهای سی پی یو است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی سی پی یو MT6785V-ZAMSH

آی سی سی پی یو MT6785V-ZAMSH-CC

 • 947,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6785V از
دسته آیسیهای سی پی یو است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی سی پی یو MT6739V-ZAZAJH

آی سی سی پی یو MT6739V-ZAZAJH

 • 437,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6739V از
دسته آیسیهای سی پی یو است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی PA پاور آمپلی فایر MT6190MV

آی سی PA پاور آمپلی فایر MT6190MV

 • 168,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6190MV از
دسته آیسیهای پاور آمپلی فایر یا همان PA است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  صفحه 1