فیلتر‌ها

تولیدکننده

بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

وای‌فای و بلوتوث WIFI&BLUETOOTH

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
 • 183,000 تومان
 • با تخفیف: 183,000 تومان
 • 289,000 تومان
 • با تخفیف: 289,000 تومان
 • 120,000 تومان
 • با تخفیف: 120,000 تومان
 • 256,000 تومان
 • با تخفیف: 256,000 تومان
 • 86,000 تومان
 • با تخفیف: 86,000 تومان
 • 73,000 تومان
 • با تخفیف: 73,000 تومان
 • 140,000 تومان
 • با تخفیف: 140,000 تومان
 • 60,000 تومان
 • با تخفیف: 60,000 تومان
 • 84,000 تومان
 • با تخفیف: 84,000 تومان
 • 112,000 تومان
 • با تخفیف: 112,000 تومان
 • 96,000 تومان
 • با تخفیف: 96,000 تومان
 • 88,000 تومان
 • با تخفیف: 88,000 تومان

آی سی وای فای و بلوتوث WCN3988-000

 • 183,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها ،آیسی WCN3988-000 از
دسته آیسیهای وایفای و بلوتوث است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی‌سی وایفای و بلوتوث سامسونگ C3

 • 289,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی C3 از
دسته آیسیهای وایفای و بلوتوث است که از
آیسیهای Integrated Circuits می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی وایفای و بلوتوث هواوی HI1102

 • 120,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی HI1102 از
دسته آیسیهای وایفای و بلوتوث است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت HiSilicon می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی وای فای و بلوتوث WCN3991-00T

 • 256,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی WCN3991 از
دسته آیسیهای وایفای و بلوتوث است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت QUALCOM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی‌سی وای فای و بلوتوث WCN3615

 • 86,000 تومان

ضمانت مرجوعی:
این آی‌سی را بخرید و درصورت مشاهده هرگونه مشکل (قبل از حرارت دادن و نصب روی بورد) ما آن را تعویض خواهیم کرد

آی سی وای‌فای و بلوتوث سامسونگ S612

 • 73,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی S612 از
دسته آیسیهای وایفای و بلوتوث است که از
آیسیهای Integrated Circuits می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی وای فای بلوتوث MT6631N

 • 140,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6631N از
دسته آیسیهای وایفای و بلوتوث است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی وای فای و بلوتوث MT6625LN

 • 60,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی MT6625LN از
دسته آیسیهای وایفای و بلوتوث است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت MEDIATEK می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی آنتن RF هوآوی HI6361GFC

 • 84,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی HI6361GFC از
دسته آیسیهای آنتن RF است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت HiSilicon می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی وای‌فای و بلوتوث هوآوی HI1101

 • 112,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی HI1101 از
دسته آیسیهای وایفای و بلوتوث است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت HiSilicon می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی وای فای و بلوتوث سامسونگ BCM43454HKUBG

 • 96,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی BCM43454HKUBG از
دسته آیسیهای وایفای و بلوتوث است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت BROADCOM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

آی سی وای فای و بلوتوث BCM43436LHKUBG

 • 88,000 تومان

توضیحات تکمیلی:
از بین فهرست تمامی آیسیها، آیسی BCM43436LHKUBG از
دسته آیسیهای وایفای و بلوتوث است که از
آیسیهای ساخته شده توسط شرکت BROADCOM می‌باشد. فراموش نکنید؛ برای اینکه خود را تبدیل به یک تعمیرکار متخصص موبایل کنید، فقط کافی است:
از یک فرمول طلایی باخبر شوید.

صفحه‌ی 1